Exibir resultados

Nome
Tempo de descarga da bateria dependendo da carga
Este cartigo contem calculadoras online que podem calcular os tempos de descarga para uma corrente de descarga especificada utilizando a capacidade da bateria, a taxa de capacidade (ex.: taxa de 20 horas, taxa de 100 horas, etc.) e o expoente de Peukert.
Itens por página: